Privacy Policy

OMBRE BEAUTY®

PRIVACY BELEID

  1. Ombre Beauty

Het privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Ombre Beauty (KvK-nummer), hierna aan te duiden als “Ombre Beauty”, “Ons”, “Wij”, “Onze”.

Voor ons is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. We respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijk privacywetgeving worden behandeld.

  1. Categorieën Persoonsgegevens

Standaard verwerkt Ombre Beauty de volgende gegevens:

–   NAW gegevens; bankgegevens; e-mailadres;
–   accountgegevens;
–   eventueel geboortedatum; eventueel telefoonnummer; IP-adres.
–   aankoopgegevens;
–   gebruikersgegevens.

  1. Doeleinden Van de Verwerking, Rechtsgrond Van De Verwerking, Uitwisseling Van Informatie Met Derden en Cookies.

Uw persoonsgegevens worden door Ombre Beauty verwerkt voor de volgende doeleinden:

–   het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
–   het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
–   het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
–   om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
–   om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Ombre Beauty;
–   voor het opstellen van klantprofielen om inzicht te krijgen in het soort producten dat voor u interessant is;
–   de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
–   voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden; voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Ombre Beauty;
–   voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Na het plaatsen van uw bestelling op Ombre Beauty.com zal Ombre Beauty u per e-mail benaderen met betrekking tot:

–   de bevestiging van uw bestelling;
–   de bevestiging van de verzending van uw bestelling; de status van de verzending van uwbestelling;
–   de bezorgstatus van uw bestelling;
–   een vrijblijvend verzoek voor het plaatsen van een beoordeling op Ombre Beauty.com, Google.com en/of Facebook.

Door het plaatsen van een bestelling op Ombre Beauty.com gaat u hiermee akkoord.

3.1 Rechtsgrond Van De Verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

–   de door u gegeven toestemming;
–   het op uw verzoek nemen van pre-contractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
–   het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
–   de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Ombre Beauty of van een derde.

Voor de hiervoor genoemde doeleinden beroept Ombre Beauty zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Ombre Beauty is in die gevallen in het volgende gelegen:

marketing belang, intern beheer, evaluatie van systeemveiligheid en – stabiliteit en ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop.

3.2 Verplichte Verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Ombre Beauty niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

3.3 Uitwisseling Met Derden

Uw gegevens worden door Ombre Beauty verstrekt aan de volgende derde partijen: – derden die op de websites van Ombre Beauty gebruik maken van cookies; zie voor meer informatie over deze derden en hun privacy statement vanaf 3.5.

Ombre Beauty verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

–   U uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
–   OmbreBeauty wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

3.4 Doorgifte aan het Buitenland

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU verwerkt.

3.5 Website & Optimalisatie

Overzicht en tegenstrijdigheden bij webanalyse en marketing diensten

Webanalyse

We verzamelen en verwerken automatisch gegevens op onze website met behulp van cookies en cookie- achtige technologieën om het gedrag van bezoekers van onze website bij te houden.

Marketingdiensten

We verzamelen en verwerken automatisch gegevens op onze website met behulp van cookies en cookie- achtige technologieën om u meer geschikte advertenties op deze website te bieden (de zogenaamde (Re)marketing / (re) targeting) en om het succes van onze reclamemaatregelen te meten (het zogenaamde Conversion Tracking).

Raadpleeg de onderstaande beschrijvingen voor meer informatie over welke technologieën en services we gebruiken in de context van webanalyses en marketingservices en hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. U kunt volledig of gedeeltelijk bezwaar maken tegen het gebruik van deze services door u af te melden.Houd er echter rekening mee dat u misschien niet alle functies van onze website meer kunt gebruiken. Door uw bezwaar worden zogenaamde opt-out cookies ingesteld. Op deze manier kan het apparaat dat u gebruikt worden herkend en rekening houden met uw beslissing zolang deze cookies niet worden verwijderd. Houd er rekening mee dat cookies automatisch na 5 jaar worden verwijderd. Daarna kunt u natuurlijk opnieuw bezwaar maken.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in de context van de webanalyse en het gebruik van marketingdiensten is Art. 6 par. 1 f) DSGVO. We hebben een legitiem belang bij  webanalyses om onze gebruikers beter te begrijpen en om onze website dienovereenkomstig te optimaliseren. We hebben ook een legitiem belang bij het verbeteren van onze marketinginspanningen op basis van gebruiksprofielen door u gepersonaliseerde advertenties weer te geven en te laten weergeven en het succes van onze marketinginspanningen te meten. Beide helpen ons om onze website economisch te exploiteren.

Cookies en cookie-achtige technologieën – Algemeneopmerkingen

Wij gebruiken op onze website op grond van artikel 6, lid 1, sub f) AVG zogenoemde cookies. Ons belang om onze website te optimaliseren, kan in dit verband als gerechtvaardigd als bedoeld in de genoemde bepaling worden beschouwd. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan op uw eindapparaat, bevatten geen virussen, trojanen of andere schadelijke software. In een cookie wordt informatie vastgelegd die te maken heeft met het gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor rechtstreeks uw identiteit te weten komen.

Enerzijds gebruiken wij cookies zodat u op een aangenamere wijze gebruik kunt maken van ons aanbod. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenoemde sessiecookies om te kunnen zien dat u reeds pagina’s van onze website heeft bezocht of zich reeds hebt ingelogd in uw account. Deze cookies worden automatisch gewist nadat u onze website heeft verlaten. Bovendien gebruiken wij ook gebruikersvriendelijke tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde vastgelegde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wanneer u onze website weer bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch vastgesteld dat u reeds bij ons bent geweest en welke gegevens U heeft ingevoerd en welke instellingen U heeft gedaan. U hoeft dit dus niet nog een keer te doen.

Mocht u over een klantenaccount bij Ombre Beauty beschikken en ingelogd zijn resp. de functie “ingelogd blijven“activeren, wordt de informatie die in cookies is opgeslagen, gekoppeld aan uw account.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en voor u te evalueren teneinde ons aanbod te optimaliseren; bovendien kunnen wij hiermee speciaal op u toegesneden informatie tonen. Wanneer u onze website weer bezoekt, kunnen wij automatisch zien dat u al eens bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch gewist. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat geen cookies op uw computer worden opgeslagen of steeds een melding verschijnt voordat een nieuw cookie wordt aangemaakt. Wanneer u echter alle cookies uitschakelt, bestaat de kans dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De opslagduur van een cookie hangt af van het doel en is niet voor alle cookies hetzelfde.

Sommige van de services op deze website gebruiken bovendien zogenaamde pixeltags (ook wel web beacons genoemd): Dit zijn kleine, meestal onzichtbare grafische bestanden die zijn opgenomen in websites en andere services om statistische evaluaties uit te voeren, meestal voor marketingdoeleinden.

Indien in het kader van de toepassing van cookies en cookie-achtige technologieën die ter beschikking staan van deze website het tot verwerking van persoonlijke gegevens door Ombre Beauty komt, zal dit worden gedaan op basis van Art. 6 par. 1 f) DSGVO. Ons legitieme belang is in dit opzicht om onze website

Webanalyse

In opdracht van Ombre Beauty wordt door Webtrekk GmbH op onze website in een geanonimiseerde vorm informatie over het gebruik van de onlineshop van Ombre Beauty verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden met behulp van zogenoemde cookie-tekstbestanden op uw computer opgeslagen; hiermee kunnen wij het gebruik van onze shop in een geanonimiseerde vorm analyseren en het gebruik ervan verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld geanonimiseerd onderzocht op welke pagina’s bezoekers van onze shop zijn geweest, waar zij klaarblijkelijk niet tevreden waren omdat ze onze shop daar hebben verlaten, of dat ze problemen hadden met het invullen van de vereiste formulieren. In het kader van andere analyses wordt gekeken welke browsers worden gebruikt of uit welk land de bezoekers komen om problemen te herkennen of wijzigingen beter af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om ons aanbod te verbeteren. Alle IP-adressen worden verkort en uitsluitend geanonimiseerd verwerkt. Een ander gebruik of doorgifte van deze gegevens aan andere derden geschiedt niet. U kunt te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken tegen deze geanonimiseerde analyse van uw surfgedrag.

Targeting

Onze hierna toegelichte targeting-methoden worden toegepast op grond van artikel 6, lid 1, sub f) AVG. Met deze targeting – methoden willen wij ervoor zorgen dat u enkel en alleen reclame op uw eindapparaten te zien krijgt die is aangepast aan uw daadwerkelijke of waarschijnlijke interesses. Het is zowel in uw als in ons belang om u niet lastig te vallen met voor u niet interessante reclame.

Conversion Tracking

Op onze website gebruiken we conversion tracking van de in de volgende tabel vermelde adverteerders.

Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Ombre Beauty, wordt er een cookie van de betreffende service voor conversion tracking op uw computer geplaatst. Tegelijkertijd ontvangen Ombre Beauty en elke provider informatie over het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met getagde conversion tracking. Het inzamelen en de evaluatie gebeurt uitsluitend onder pseudoniem en laat ons niet toe u te identificeren. In het bijzonder wordt de informatie door Ombre Beauty niet samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie.

De verzamelde gegevens worden ook opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover we u informeren op basis van onze kennis. Facebook kan deze gegevens verbinden met hun Facebook-account en ook voor hun eigen advertentiedoeleinden gebruiken, in overeenstemming met Facebook‘s datagebruiksbeleid. Als u een Google-account heeft, kan Google die informatie koppelen aan uw Google- account in overeenstemming met Google privacybeleid.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit via de bovengenoemde mogelijkheid tot aantekening van beroep via Exactag of via de hieronder in de tabel vermelde mogelijkheid tot beroep uitschakelen.

Cookie
Adresaanbieder         
Opt-Out bij aanbieder

GoogleInc.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA94043
https://adssettings.google.com/

Facebook
Facebook Ireland Limited,4 Grand Canal Square, Dublin 2,Ierland
https://www.facebook.com/privacy

Retargeting

Ombre Beauty werkt met providers van retargeting-technologieën, waarmee we u op interesse gebaseerde advertenties kunnen tonen nadat u ons heeft bezocht.

Tijdens het surfen in de Ombre Beauty-shop worden cookies ingesteld, die informatie opslaan over uw surfgedrag in onze winkel, evenals geanonimiseerde informatie over uw browser en uw apparatuur om u later te kunnen herkennen. Als u vervolgens een website bezoekt die tot een netwerk van onze partners behoort, kan de partner door dit markering zien dat u geïnteresseerd bent in Ombre Beauty-producten. In plaats van algemene advertenties kan hij de advertentie volgens onze opdracht voor u op maat maken en producten in onze winkel aanbevelen of passende aanbiedingen weergeven. Er zal door Ombre Beauty geen persoonlijk identificeerbare informatie worden opgeslagen en er zullen geen gebruiksprofielen worden samengevoegd met persoonlijke informatie over u.

De verzamelde gegevens worden ook opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover we u informeren op basis van onze kennis. Facebook kan deze gegevens verbinden met hun Facebook-account en ook voor hun eigen advertentiedoeleinden gebruiken, in overeenstemming met Facebook’s privacy beleid. Als u een Google-account heeft, kan Google die informatie koppelen aan uw Google-account in overeenstemming met het Privacy beleid van Google. U kunt de aan interesses gekoppelde advertenties via de bovengenoemde mogelijkheden tot beroep via Exactag of via de hieronder in de tabel vermelde mogelijkheden tot beroep uitschakelen.

Cookie
Adresaanbieder         
Opt-Out bij aanbieder

GoogleInc.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA94043
https://adssettings.google.com/

Facebook
Facebook Ireland Limited,4 Grand Canal Square, Dublin 2,Ierland
https://www.facebook.com/privacy

Affiliate Marketing

Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie. Hiermee kunnen commerciële exploitanten van websites (merchants) adverteren, die meestal via klik- of verkoopcommissies worden vergoed en worden weergegeven op websites van derden, d.w.z. verkooppartners (affiliates).De handelaar stelt via het aangesloten netwerk een reclame-medium ter beschikking, dat wil zeggen een reclame banner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens wordt opgenomen door een gelieerde onderneming (affiliate) op zijn eigen website of via andere kanalen, zoals zoekwoord reclame of e-mailmarketing.

Hiertoe worden cookies ingesteld op eindapparaten van gebruikers, die uitsluitend dienen voor het correct toewijzen van het succes van een reclamemedium en de bijbehorende facturatie en op prestaties gebaseerde vergoeding van een uitgever in het kader van het overeenkomstige netwerk. Persoonlijke gegevens worden niet verzameld, verwerkt of gebruikt. In een cookie wordt alleen informatie weergegeven over wanneer een specifiek advertentiemateriaal door een terminal is aangeklikt. In de tracking cookies wordt een individuele, maar een niet aan de individuele gebruiker toewijsbare nummerreeks, met het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever, het tijdstip van de actie van de gebruiker gedocumenteerd. In dit geval worden tevens informaties over de terminal, bijv. het besturingssysteem en de contact zoekende browser, gedetecteerd.

Op onze website gebruiken we geen conversion tracking.

Mogelijkheid Van Bezwaar

U kunt de toegelichte targeting methoden door een cookie-instelling in uw browser uitschakelen (zie ook 3.4.1).

3.6 Bestellen In de Ombre Beauty .com

Als u in de Ombre Beauty .com een product wilt bestellen, vragen wij u uiteraard een aantal gegevens in te vullen. Hierbij gebruiken wij alleen die gegevens die wij nodig hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Bij de gegevens verwerking staat de bescherming van uw persoonlijke gegevens volgens de wettelijke bepalingen voor ons op de eerste plaats.

3.7 Stappen In Het Bestelproces

De gegevens die voor uw aankoop op Ombre Beauty.com nodig zijn worden enkel aan bedrijven doorgegeven die in opdracht van Ombre Beauty handelen (denk hierbij bijvoorbeeld aan onze bezorgpartners PostNL & Bpost). Deze bedrijven hebben alleen toegang tot gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren.

3.8 Newsletter

Middels onze nieuwsbrief informeren we u graag over het laatste beautynieuws en de aanbiedingen waarvan u kunt profiteren. U kunt zich aanmelden via onze homepage. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven via de afmeld link die zich onderaan in iedere nieuwsbrief bevindt.

3.9 Veiligheid bij Misbruik

Indien iemand misbruik maakt van uw creditcard, volg dan alstublieft de instructies van uw Bank op en breng ons onmiddellijk op de hoogte. U kunt een e-mail sturen naar info@ombre-beauty.com

  1. Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor de afwikkeling van de overeenkomst slaan wij verzamelde gegevens op tot het einde van de wettelijke resp. mogelijke contactuele garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de op grond van het handels- en fiscaal recht vereiste informatie over de overeenkomst gedurende de wettelijk bepaalde periode. In deze periode (doorgaans tien jaar na het afsluiten van de overeenkomst) worden uw gegevens enkel en alleen opnieuw verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst.

  1. Beveiliging Van Persoonsgegevens

Alle door u persoonlijk verstrekte gegevens, inclusief uw betalingsgegevens, worden verzonden met het algemeen gebruikelijke en veilige SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilig en betrouwbaar instrument, dat bijvoorbeeld ook bij onlinebanking wordt gebruikt. U kunt een veilige SSL-verbinding onder andere herkennen aan de letter s die is toegevoegd aan http (dus https://…) in de adresbalk van uw browser of aan het slotje onder in uw browser.

Wij maken bovendien gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en onbevoegde toegang door derden.

  1. Uw Rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

     –   Inzagerecht; u heeft het recht de door Ombre Beauty verwerkte persoonsgegevens in te zien;
     –   Correctie- en verwijderingsrecht: het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is;
     –   Recht van bezwaar: houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens;
     –   Recht op beperking: voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, heeft u onder omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Ombre Beauty de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”;
     –   Recht op gegevensoverdraagbaarheid; het recht om bij ons opgeslagen, u betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
     –   Intrekking van toestemming; u heeft dit recht voor zover wij van u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de Privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.com.

  1. Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de websites van de Ombre Beauty.

Ombre Beauty kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

  1. Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens via de mail info@ombre-beauty.com

Versie : 1
Laatste Wijziging: 1 Mei 2019
Copyright © Ombre Beauty